Unikalne, opatentowane technologie
Unikalne, opatentowane technologie

TERAPIE KOMÓRKOWE CAR-T

 

  

 

  •  Helix Immuno-Oncology S.A., we współpracy ze swoją spółką-matką Helix BioPharma Crop. oraz ProMab Biotechnologies Inc. - zewnętrznym partnerem z Doliny Krzemowej (CA, USA), rozwija CAR-T w terapii nowotworów hematologicznych (czyli nowotworów krwi, stanowiących 4% wszystkich nowotworów złośliwych). Niezależnie, HIO pracuje nad własnym programem Solid Cancer CAR-T, jako skuteczną terapią nowotworów litych (czyli zmian tworzących zwartą masę guza, 96% wszystkich nowotworów złośliwych).
  • Plany rozwojowe Spółki w zakresie nowotworów hematologicznych obejmują rozpoczęcie już w przyszłym roku badania klinicznego I fazy z zastosowaniem BCMA-CAR-T u chorych na szpiczaka mnogiego (ang. Multiple Myeloma)
  • Oprócz technologii BCMA-CAR-T, HIO rozwija własny, unikalny program Solid Cancer CAR-T. Technologia ta, nakierowana na leczenie nowotworów litych, takich jak rak piersi, trzustki, jelita grubego, czy żołądka. Daje to szansę Helix Immuno-Oncology S.A.  stać się liderem rynkowym w skali globalnej. Obecnie, Spółka rozwija CAR-T skierowane przeciwko białku CEACAM6. Wyniki badań na modelach zwierzęcych wykazały dużą skuteczność CEACAM6-CAR-T w eliminacji guzów powstałych z komórek raka trzustki.
  • HIO we współpracy z Narodowym Instytutem Onkologii w Gliwicach planuje rozpoczęcie badania klinicznego I fazy u chorych na szpiczaka mnogiego z zastosowaniem BCMA-CAR-T, zabezpieczonego licencją do technologii produktu amerykańskiej spółki ProMab Biotechnologies Inc.