Zakup i dostawa przeciwciał do badań laboratoryjnych, według specyfikacji

12 Sty 2018

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy usługi polegającej na sprzedaży i dostawie przeciwciał do badań laboratoryjnych, według specyfikacji, przy czym każda z pozycji stanowi odrębny pakiet zamówienia, a oferent może złożyć ofertę na realizację dowolnej liczby pakietów, w ramach projektu pt. ”Rozwój nowej, skutecznej i wysoce specyficznej terapii nowotworów piersi o potencjalnie niskiej toksyczności, w oparciu o opatentowaną platformę technologiczną DOS47, modyfikującą mikrośrodowisko guza i odpowiedź immunologiczną poprzez zmianę pH” V-DOS47, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Umowa: POIR.01.01.01-00-1645/15

 

postępowanie rozstrzygnięte Wybrani wykonawcy: Life Technologies Polska Sp. z o.o., Biomedica Poland Sp. z o.o., MEDianus Sp. z o.o., Grażyna Konecka DIAG-MED

 

Więcej

Sukcesywne dostawy zwierząt laboratoryjnych (myszy laboratoryjnych i transgenicznych), w podziale na pakiety

31 Lip 2017

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy usługi polegającej na dostarczeniu, w ramach sukcesywnych dostaw zwierząt laboratoryjnych (myszy laboratoryjnych i transgenicznych), w podziale na pakiety, w ramach projektu pt. ”Rozwój nowej, skutecznej i wysoce specyficznej terapii nowotworów piersi o potencjalnie niskiej toksyczności, w oparciu o opatentowaną platformę technologiczną DOS47, modyfikującą mikrośrodowisko guza i odpowiedź immunologiczną poprzez zmianę pH” V-DOS47, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Umowa: POIR.01.01.01-00-1645/15

 

postępowanie rozstrzygnięte, wybrany wykonawca: Pakiet 1: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Pakiet 2: Animalab Sp. z o.o.

 

Więcej

Świadczenie usług eksperckich i badawczych, w zakresie badań in vivo (w wybranych modelach zwierzęcych), w modelach monoterapii i terapii łączonej raka piersi oraz w zakresie oceny wpływu badanej cząsteczki na funkcjonowanie układu odpornościowego

26 Kwi 2017

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy usługi polegającej na świadczeniu usług eksperckich i badawczych w zakresie badań in vivo (w wybranych modelach zwierzęcych), w modelach monoterapii i terapii łączonej raka piersi oraz w zakresie oceny wpływu badanej cząsteczki na funkcjonowanie układu odpornościowego (UO) w guzie, w ramach projektu pt. ”Rozwój nowej, skutecznej i wysoce specyficznej terapii nowotworów piersi o potencjalnie niskiej toksyczności, w oparciu o opatentowaną platformę technologiczną DOS47, modyfikującą mikrośrodowisko guza i odpowiedź immunologiczną poprzez zmianę pH” V-DOS47, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Umowa: POIR.01.01.01-00-1645/15

 

postępowanie rozstrzygnięte, wybrana oferta: Angelika Muchowicz

 

Więcej

Zakup, dostawa, montaż i pełne uruchomienie dwóch komór laminarnych, zgodnie z warunkami zamówienia i specyfikacją techniczną

26 Sty 2017

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy usługi polegającej na dostarczeniu, montażu i pełnym uruchomieniu dwóch komór laminarnych, zgodnie z warunkami zamówienia i specyfikacją techniczną, w ramach projektu pt. ”Rozwój nowej, skutecznej i wysoce specyficznej terapii nowotworów piersi o potencjalnie niskiej toksyczności, w oparciu o opatentowaną platformę technologiczną DOS47, modyfikującą mikrośrodowisko guza i odpowiedź immunologiczną poprzez zmianę pH” V-DOS47, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Umowa: POIR.01.01.01-00-1645/15-00

 

postępowanie rozstrzygnięte, wybrana oferta: TK Biotech Sp. z o. o. Sp. K

 

Więcej

Kompleksowe zaopatrzenie laboratoriów projektowych w materiały zużywalne do badań laboratoryjnych zgodnie z warunkami niniejszego zamówienia i specyfikacją

19 Sty 2017

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy usługi polegającej na kompleksowym zaopatrzeniu laboratoriów projektowych w materiały zużywalne do badań laboratoryjnych, w ramach projektu pt. ”Rozwój nowej, skutecznej i wysoce specyficznej terapii nowotworów piersi o potencjalnie niskiej toksyczności, w oparciu o opatentowaną platformę technologiczną DOS47, modyfikującą mikrośrodowisko guza i odpowiedź immunologiczną poprzez zmianę pH” V-DOS47, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Umowa: POIR.01.01.01-00-1645/15-00

 

postępowanie rozstrzygnięte, wybrana oferta: VWR International Sp. z o.o.

 

Więcej

Rozbudowa istniejącego systemu regałów i klatek do hodowli myszy laboratoryjnych, zgodnie z warunkami zamówienia i specyfikacją techniczną

23 Gru 2016

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy usługi polegającej na rozbudowie istniejącego systemu regałów i klatek do hodowli myszy laboratoryjnych, w ramach projektu pt. ”Rozwój nowej, skutecznej i wysoce specyficznej terapii nowotworów piersi o potencjalnie niskiej toksyczności, w oparciu o opatentowaną platformę technologiczną DOS47, modyfikującą mikrośrodowisko guza i odpowiedź immunologiczną poprzez zmianę pH” V-DOS47, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Umowa: POIR.01.01.01-00-1645/15-00

 

postępowanie rozstrzygnięte, wybrana oferta: ANIMA SP. Z O.O. S.K.

 

Więcej

Zakup, dostawa, montaż i pełne uruchomienie kompleksowego stanowiska do pomiarów spektrofotometrycznych, umożliwiające pomiar absorbancji w mikro ilości oraz na płytkach (w formacie 96), płukanie płytek oraz kompleksową analizę uzyskanych wyników, zg

23 Gru 2016

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy usługi polegającej na dostarczeniu, montażu i pełnym uruchomieniu kompleksowego stanowiska do pomiarów spektrofotometrycznych, umożliwiające pomiar absorbancji w mikro ilości oraz na płytkach (w formacie 96), płukanie płytek oraz kompleksową analizę uzyskanych wyników, w ramach projektu pt. ”Rozwój nowej, skutecznej i wysoce specyficznej terapii nowotworów piersi o potencjalnie niskiej toksyczności, w oparciu o opatentowaną platformę technologiczną DOS47, modyfikującą mikrośrodowisko guza i odpowiedź immunologiczną poprzez zmianę pH” V-DOS47, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Umowa: POIR.01.01.01-00-1645/15-00

postępowanie rozstrzygnięte, wybrana oferta: TK Biotech Sp. z o.o. Sp. K

 

Więcej

Świadczenie usług badawczych w zakresie planowania i realizacji doświadczeń w badaniach nad optymalizacją przeciwciał w modelach in vitro

21 Gru 2016

Cel zamówienia: Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy usługi polegającej na świadczeniu usług badawczych w zakresie planowania i realizacji doświadczeń w badaniach nad optymalizacją przeciwciał w modelach in vitro w ramach projektu pt. ”Rozwój nowej, skutecznej i wysoce specyficznej terapii nowotworów piersi o potencjalnie niskiej toksyczności, w oparciu o opatentowaną platformę technologiczną DOS47, modyfikującą mikrośrodowisko guza i odpowiedź immunologiczną poprzez zmianę pH” V-DOS47, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Umowa: POIR.01.01.01-00-1645/15-00

postępowanie rozstrzygnięte, wybrana oferta: Beata Pyrzyńska

 

Więcej

Świadczenie usług eksperckich i badawczych, w zakresie badań in vivo, w obszarze związanym z identyfikacją mechanizmów układu odpornościowego o działaniu przeciwnowotworowym i oceną skuteczności działania badanych przeciwciał oraz usług eksperckich w

21 Gru 2016

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy usługi polegającej na świadczeniu usług eksperckich i badawczych, w zakresie badań in vivo, w obszarze związanym z identyfikacją mechanizmów układu odpornościowego o działaniu przeciwnowotworowym i oceną skuteczności działania badanych przeciwciał oraz usług eksperckich w zakresie badań in vitro w ramach projektu pt. ”Rozwój nowej, skutecznej i wysoce specyficznej terapii nowotworów piersi o potencjalnie niskiej toksyczności, w oparciu o opatentowaną platformę technologiczną DOS47, modyfikującą mikrośrodowisko guza i odpowiedź immunologiczną poprzez zmianę pH” V-DOS47, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Umowa: POIR.01.01.01-00-1645/15-00

postępowanie rozstrzygnięte, wybrana oferta: Radosław Zagożdżon

 

Więcej

Świadczenie usług eksperckich i badawczych w zakresie badań in vitro nad optymalizacją przeciwciał oraz usług eksperckich w obszarze immunoterapii nowotworów

20 Gru 2016

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy usługi polegającej na świadczeniu usług eksperckich i badawczych w zakresie badań in vitro nad optymalizacją przeciwciał oraz usług eksperckich w obszarze immunoterapii nowotworów w ramach projektu pt. ”Rozwój nowej, skutecznej i wysoce specyficznej terapii nowotworów piersi o potencjalnie niskiej toksyczności, w oparciu o opatentowaną platformę technologiczną DOS47, modyfikującą mikrośrodowisko guza i odpowiedź immunologiczną poprzez zmianę pH” V-DOS47, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Umowa: POIR.01.01.01-00-1645/15-00

postępowanie rozstrzygnięte, wybrana oferta: Magdalena Winiarska

 

Więcej

Dostawa, montaż i pełne uruchomienie systemu do wizualizacji i dokumentacji żeli, zgodnie z warunkami zamówienia i specyfikacją techniczną

12 Gru 2016

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy usługi polegającej na dostarczeniu, montażu i pełnym uruchomieniu systemu do wizualizacji i dokumentacji żeli, składającego się z następujących elementów: aparatu do wizualizacji i dokumentacji żeli z tacami, termocyklera, aparatu do elektroforezy, transiluminatora, w ramach projektu pt. ”Rozwój nowej, skutecznej i wysoce specyficznej terapii nowotworów piersi o potencjalnie niskiej toksyczności, w oparciu o opatentowaną platformę technologiczną DOS47, modyfikującą mikrośrodowisko guza i odpowiedź immunologiczną poprzez zmianę pH” V-DOS47, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Umowa: POIR.01.01.01-00-1645/15-00

postępowanie rozstrzygnięte, wybrany wykonawca: BIO-RAD Polska Sp. z o.o.

 

Więcej

Dostawa, montaż i pełne uruchomienie wyposażenia laboratorium biochemicznego zgodnie z warunkami zamówienia i specyfikacją techniczną

18 Paź 2016

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy usługi polegającej na dostarczeniu, montażu i pełnym uruchomieniu wyposażenia laboratorium biochemicznego w ramach projektu pt. ”Rozwój nowej, skutecznej i wysoce specyficznej terapii nowotworów piersi o potencjalnie niskiej toksyczności, w oparciu o opatentowaną platformę technologiczną DOS47, modyfikującą mikrośrodowisko guza i odpowiedź immunologiczną poprzez zmianę pH” V-DOS47, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Umowa: POIR.01.01.01-00-1645/15-00

postępowanie rozstrzygnięte wybrany wykonawca: LABOBAZA Zawielak i Wspólnicy Sp. jawna

 

Więcej

Rozeznanie rynku w zakresie dostawy, montażu i pełnego uruchomienia zestawu składającego się z: mikroskopu odwróconego z kontrastem fazowym, adapterem, kamerą, oprogramowaniem i komputerem według specyfikacji

29 Sie 2016

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy usługi polegającej na dostarczeniu, montażu i pełnym uruchomieniu zestawu składającego się z: mikroskopu odwróconego z kontrastem fazowym, adapterem, kamerą, oprogramowaniem i komputerem, według specyfikacji, w ramach projektu pt. ”Rozwój nowej, skutecznej i wysoce specyficznej terapii nowotworów piersi o potencjalnie niskiej toksyczności, w oparciu o opatentowaną platformę technologiczną DOS47, modyfikującą mikrośrodowisko guza i odpowiedź immunologiczną poprzez zmianę pH” V-DOS47, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Umowa: POIR.01.01.01-00-1645/15-00

Postępowanie rozstrzygnięte Wybrany wykonawca: CARL ZEISS Sp. z o.o.

Więcej

Rozeznanie rynku w zakresie dostawy, montażu i pełnego uruchomienia komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa przystosowana do pracy z cytostatykami według specyfikacji

18 Lip 2016

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy usługi polegającej na dostarczeniu, montażu i pełnym uruchomieniu komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa przystosowana do pracy z cytostatykami według specyfikacji, w ramach projektu pt. ”Rozwój nowej, skutecznej i wysoce specyficznej terapii nowotworów piersi o potencjalnie niskiej toksyczności, w oparciu o opatentowaną platformę technologiczną DOS47, modyfikującą mikrośrodowisko guza i odpowiedź immunologiczną poprzez zmianę pH” V-DOS47, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Umowa: POIR.01.01.01-00-1645/15-00

Postępowanie rozstrzygnięte

Wybrany wykonawca: Danlab Danuta Katryńska

Więcej

Dostawa, montaż i pełne uruchomienie kompleksowego wyposażenia laboratorium hodowli komórkowych zgodnie z warunkami niniejszego zamówienia i specyfikacją

18 Lip 2016

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy usługi polegającej na dostarczeniu, montażu i pełnym uruchomieniu kompleksowego wyposażenia laboratorium hodowli komórkowych w ramach projektu pt. ”Rozwój nowej, skutecznej i wysoce specyficznej terapii nowotworów piersi o potencjalnie niskiej toksyczności, w oparciu o opatentowaną platformę technologiczną DOS47, modyfikującą mikrośrodowisko guza i odpowiedź immunologiczną poprzez zmianę pH” V-DOS47, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Umowa: POIR.01.01.01-00-1645/15-00

postępowanie rozstrzygnięte

Wybrany wykonawca: LABOBAZA Zawielak i Wspólnicy Spółka jawna

Więcej