O SPÓŁCE

 


Helix Immuno-Oncology (dawniej: Helix Polska) to powołana w 2013 r. spółka córka kanadyjskiej firmy biofarmaceutycznej Helix BioPharma. Siedziba firmy Helix Immuno-Oncology (dawniej: Helix Polska) mieści się w Warszawie, a spółką kieruje silny zespół zarządzający specjalizujący się w obszarze biotechnologii i life science. Polscy naukowcy uczestniczą w pracach nad oryginalnymi technologiami w terapii nowotworowej i wspierają prowadzone w Polsce, Kanadzie oraz USA badania nad lekami onkologicznymi. 

Helix Immuno-Oncology aktywnie rozwija innowacyjne produkty stosowane w immunoterapii nowotworów w oparciu o własne zastrzeżone technologie. Inicjatywy firmy, w zakresie opracowania leków, opierają się na platformie technologicznej: V-DOS47. Innowacja ta ma zastosowanie w leczeniu złośliwych guzów litych.
Siedziba Helix Immuno-Oncology (dawniej: Helix Polska) mieści się w Warszawie, natomiast główna siedziba Helix BioPharma znajduje się w Toronto w Kanadzie. Helix BioPharma Corporation jest obecnie notowana na giełdzie w Toronto oraz we Frankfurcie.

Działania Helix BioPharma na rynku Polskim.
07.2016

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu V-DOS47.
04.2016

Rozpoczęcie II fazy badań klinicznych Nad L-DOS47
10.2015

Transfer części technologii oraz działań Operacyjnych z Helix BioPharma do Helix Polska.
04.2015

Rozpoczęcie badań klinicznych nad L-DOS47 w USA na podstawie wyników uzyskanych w Polsce.
02.2013

Powołanie Helix Polska
2012

Rozpoczęcie badań klinicznych I fazy LDOS47 u Chorych z rakiem płuca w Polsce.
2010

Udział Polskich naukowców w pracach nad oryginalnymi technologiami w terapii nowotworowej.
2009

Prezentacja innowacyjnego podejścia do leczenia nowotworów (DOS47) na konferencji Polskiej Grupy Raka Płuc.
2005

Stała współpraca Helix BioPharma z Polską dzięki polskim Inwestorom.